Povlačenje sredstava

Član Fonda stiče pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršenih 58 godina života, bez obzira na period akumiliranja sredstava, odnosno sa navršene 53 godine života i najmanje pet godina akumuliranja u kontinuitetu ili 60 mjesečnih uplata u periodu akumuliranja sredstava.

 

Izuzetno, pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima može se ostvariti i prije nego što se ostvari bilo koji uslov iz prethodnog stava:

  • u slučaju vanrednih troškova liječenja, koji se ne isplaćuju u skladu sa propisima o obaveznim zdravstvenim osiguranjem na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,
  • u slučaju trajne nesposobnosti za rad koja je je utvrđena u skladu sa propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju.

Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član Fonda mora početi najkasnije sa navršenih 70 godina života.

U slučaju smrti člana Fonda, i u perodu uplate i u periodu isplate, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je član imenovao Ugovorom o članstvu, a ukoliko nije određeno lice za naslijeđivanje, postupa se u skladu sa Zakonom o naslijeđivanju.

 

Akumulirana sredstva mogu se povući:

  • jednokratnom isplatom - kod jednokratne isplate akumuliranih sredstava člana Fonda, na osnovu njegovog zahtjeva, Društvo vrši isplatu. Ukoliko je akumulirani iznos na računu člana Fonda manji od 2.000,00 KM, isplata je moguća samo putem jednokratne isplate;
  • programiranom isplatom - najkraći period u kome je moguće ugovoriti programiranu isplatu je dvije godine. Rok za obračun i zaključenje ugovora o programiranoj isplati je 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva člana Fonda, a dinamika isplate vrši se u rokovima koji su utvrđeni ugovorom o programiranoj isplati. Programirana isplata vrši se na osnovu ugovora koji se zaključuje između člana Fonda i Društva. Dinamiku programirane isplate odrediće član Fonda (u smislu da li želi jednom mjesečno, kvartalno, godišnje i sl.), kao i visine pojedinačnih programiranih isplata. U slučaju programiranih isplata, Društvo ima obavezu da preostala akumulirana sredstva vodi na individualnom računu, investira ih i pripisuje im ostvareni prinos, sve dok se ne povuku cjelokupna akumulirana sredstva.
  • kombinacijom ovih načina.

Potrebne obrasce u vezi sa isplatom sredstava možete preuzeti u dijelu Obrasci.