Ekološko i socijalno održivo investiranje - nova prizma ulaganja u BiH

Banja Luka, 27.12.2018

Pojam ESG investiranja (Environmental, social and governance) se odnosi na upravljanje investicijama kroz prizmu etičkog uticaja investiranja i uticaja koje institucionalni investitori imaju u sprovođenju svojih investicija na, prije svega životnu sredinu i socijalne prilike, kao i ulaganje u kompanije koje posebnu pažnju posvećuju korporativnom upravljanju. Posmatranje investicija kroz ESG prizmu, postalo je u posljednjoj deceniji norma kod velikog broja institucionalnih investitora, te smo svjedoci nastanka velikog broja investicionih alternativa koje kao osnovnu premisu imaju investicije koje su prihvatljive sa aspekta uticaja na životnu sredinu i socijalne prilike. U svijetu se trenutno ¼ sredstava pod profesionalnim upravljanjem[1] investira na ekološki i socijalno odgovoran način (trenutno je riječ od 22.9 biliona dolara vrijednim investicijama). Prije svega ovo se odnosi na investicione startegije koje su usmjerene na smanjenje klimatskih promjena, obnovljive izvore energije, ulaganje u „zelenu“ infrastukturu, smanjenje emisije CO2 kao i isključenje ulaganja u „neetičke“ industije, kao što su proizvodnja i prodaja naoružanja, alkoholnih i duvanskih poroizvoda, industrije koje ne poštuju prava radnika itd. Istraživanje kompanije Merill Linch iz sepetmbra 2018. godine[2] je pokazalo da se uvođenje ESG kriterijuma pri investiranju može pozitivno odraziti na ukupan odnos rizika i prinosa institucionalnih investitora, jer su takve investicije u dugom roku manje izložene negativnim uticajima mogućih incidenata koji iziskuju dodatne troškove (ekološke katastrofe, tužbe za nepoštovanje radničkih i ljudskih prava itd).
 
Budući da je jedan od akcionara Društva za upravljanje EPF-om i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropski penzijski fond (EPF) je u obavezi da prilikom donošenja odluka o investiranju sredstava poštuje politike i procedure EBRD-a koje se odnose na ekološki održivo i socijalno prihvatljivo investiranje.

U skladu sa tim načela investiranja imovine EPF-a u sebi inkorporiraju i principe posvećene održivosti životne sredine i društvenoj održivosti kroz stalnu usaglašenost sa nacionalnim ekološkim i socijalnim zakonodavstvom, koji uključuje poštovanje ljudskih resursa i propisa o zdravlju i zaštiti na radu; kroz usaglašenost sa zahtjevima Okolišne i društvene politike EBRD-a (2014)[3], posebno provedbenim Zahtjevima: PZ 2 – Radna snaga i uvjeti rada, PZ 4 – Zdravlje i zaštita na radu i PZ 9 – Finansijski posrednici i obezbjeđivanjem izgradnje investicionog portfolia Fonda poštujući:

1.       Procedure za upravljanje ekološkim i društvenim rizicima kod aktivnog investiranja kapitala (Environmental and Social Procedures for Active Equity Investment[4] ),

2.       Procedure za upravljanje ekološkim i društvenim rizicima kod pasivnog investiranja kapitala (Environmental and Social Procedures for Pasive Equity Investment[5] ).
 
U okviru projekta osnivanja i poslovanja EPF-a definisan je Plan za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja (Environmental and social management plan -ESAP) koji uzima u obzir rezultate procjene životne sredine i društvene procjene, kao i rezultate konsultacija sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Akcioni plan (ESAP) sadrži mjere ublažavanja i poboljšanja učinka, kao i aktivnosti koje se tiču utvrđenih društvenih i pitanja vezanih za zaštitu životne sredine.

Sve transakcije EPF-a se vrše u skladu sa Eliminacionom listom okolišnih i socijalnih pitanja EBRD-a[6]. Za svaku transakciju se determiniše nivo rizika zaštite životne sredine i socijalnog rizika (visok/srednji/nizak) i definiše da li su potrebne dalje aktivnosti.
Evropski dobrovoljni penzijski fond ne može ulagati u sljedeće industrije i djelatnosti:
 • proizvodnju ili trgovinu bilo kojim proizvodom, ili aktivnost koja se smatra nezakonitom prema lokalnim zakonima ili propisima ili prema međunarodnim konvencijama i sporazumima ili onima koji podliježu međunarodnom postepenom ukidanju ili zabrani, kao što su:
 • proizvodnja ili trgovina proizvodima koji sadrže PCB ( toksične hemikalije)
 • proizvodnja ili trgovina farmaceutskim proizvodima, pesticidima/herbicidima i drugim
 • opasnim supstancama koje podliježu međunarodnom postepenom ukidanju ili zabrani (pesticidi i druge zabranjene hemikallije po međunarodnim konvencijama)
 • proizvodnja ili trgovina supstancama koje oštećuju ozonski omotač, a koje su podložne međunarodnom postepenom ukidanju ( montrealski protokol)
 • trgovina divljim vrstama ili proizvodnja ili trgovina njihovim proizvodima koji su regulisani CITES-om ( ugrožene biljne i životinjske vrste)
 • prekogranični prevoz otpada koji je zabranjen prema međunarodnom pravu
 • proizvodnja ili upotreba ili trgovina nevezanim azbestnim vlaknima ili proizvodima koji sadrže azbest
 • aktivnosti koje su zabranjene loklanim propisima ili međunarodnim konvencijama koje se odnose na zaštitu resursa biološke raznolikosti ili kulturne baštine
 • ribolov na moru uz korištenje mreža potegača preko 2,5 km dužine
 • transport nafte ili drugih opasnih supstanci u tankerima koji ne zadovoljavaju zahtjeve utvrđene međunarodnim konvencijama
 • trgovina robama bez potrebnih dozvola za izvoz ili uvoz ili drugih dokaza da postoji odobrenje tranzita od relevantnih zemalja izvoza, uvoza i, ukoliko je primjenjivo, tranzita.
 
ESG investiranje je i na globalnim tržištima relativno nova ali izuzetno moćna ideja koja je doživjela ekspanziju iz nekoliko osnovnih razloga:[7] klimatske promjene su postale realnost kao i promjene u dominantnim izvorima energije, tehnologija i sve veća prisutnost društvenih mreža je promijenila paradigme marketinga i socijalne norme, promjene u demogradfskoj strukturi i sve veća prisutnost javno privatnih parterstava. Danas investiranje uz uvažavanje ESG faktora ima ponetcijal da ubrza transformaciju tržišta na bolje. Kako globalne korporacije i institucionalni investitori imaju imaju rastući uticaj i moć, njihove odluke i akcije imaju sve veći uticaj na buduća kretanja. Ukoliko politički okviri budu pratili sve veću otvorenost tržišta i globalizaciju, ove tržišno definisane promjene će imati značajan potitivan uticaj u budućnosti[8]. EPF će u svom poslovanju nastojati da prati ove trendove.

[1] Investments & Pensions Europe- Special report ESG, November 2018.
[2] Investments & Pensions Europe- Special report ESG, November 2018.
[3] http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
[4] http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-risk.html.
[5] http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-risk.html.
[6] Eliminaciona lista okolišnih i socijalnih pitanja EBRD-a je Dodatak 1. Okolišne i društvene politike EBRD-a (2014) (E&S Exclusion list is Appendix 1 to the EBRD’s Environmental and Social Policy 2014: http://www.ebrd.com/environmental-and-social-policy.html
[7] https://www.pimco.co.uk/en-gb/insights/blog/10-reasons-esg-investing-is-growing/
[8] https://www.forbes.com/sites/georgkell/2018/07/11/the-remarkable-rise-of-esg/#1685d5031695

Doručak s novinarima

Banja Luka, 18.12.2018

Krajem novembra 2017. godine zvanično je sa radom počeo Evropski dobrovoljni penzijski fond (EPF) kada je nekoliko poslodavaca iz javnih i privatnih preduzeća potpisalo memorandum o procesu pristupanja. U proteklih godinu dana Fondu je pristupilo preko dvadeset poslodavaca – malih, srednjih i velikih preduzeća (HI Destilacija, NLB banka, Meridian, Banjalučka pivara, Krajina petrol, Pošte Srpske, Triglav osiguranje, Banjalučka pivara a.d., Autoputevi RS, Boksit Milići a.d. itd.), nekoliko neprofitnih organizacija, te individualnih članova, odnosno ukupno nekoliko hiljada članova, a u oktobru 2018. je bila prva isplata iz fonda za penzionera u Tesliću.

Punih godinu dana rada, broj članova, ukupni ostvareni rezultati, ali i planovi za narednu godinu bili su povod za druženje sa predstavnicima medijskih kuća. Doručak sa novinarima upriličen je 18. decembra, a pozivu su se odazvali predstavnici Radio Televizije Republike Srpske (RTRS), Alternativne televizije (ATV), BHT-a, agencija SRNA i FENA, EuroBlic-a, poslovnog portala Capital.

Direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Tomaž Završnik, izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak, te član Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Miloš Grujić, sa prisutnima su podijeliti rezultate i sve ono što se dešavalo u proteklih godinu dana vezano za razvoj sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj, ali i iskustva iz Slovenije.

Fond je u prvoj godina poslovanja poslovao pozitivno i ostvario svoje investicione ciljeve. Rađeno je na promociji i prepoznatljivosti dobrovoljnog penzijskog osiguranja i na tržištu među poslodavcima i zaposlenima, ali i u široj društvenoj i naučnoj javnosti, a uspostavljeni su i prvi koraci u saradnji sa sindikatima kao izuzetno važnoj karici u procesu dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Nastavljena je saradnja sa svim uključenim institucijama (Agencija za osiguranje, Poreska uprava RS, Ministarstvo finansija) i svi su se pokazali kao odgovorne institucije, otvorene za novu vrstu proizvoda na finansijskom tržištu. Do početka godine Fond će brojati 3500 članova, te se 2018. godina završava u skladu sa planovima i očekivanjima. Uskoro će biti dostignut mjesečni nivo premije od cca 100.000 KM.

Razvojni planovi fonda odnose se na povećanje broja članova na cca. 9000, te na promociju dobrovoljnog penzijskog sistema, s posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća. Biće nastavljena saradnja sa institucijama, a radiće se i na pojednostavljenju procedura pristupa.


Štednja za dodatnu penziju mora postati navika

Banja Luka, 26.11.2018

Istraživanje koje je sprovedeno među više od 15 hiljada zaposlenih i penzionera iz cijelog svijeta otkrilo je da smo, u prosjeku, veoma loše finansijski pripremljeni za odlazak u penziju.

Koncept odlaska u penziju se mijenja. S obzirom na duži životni vijek čovjeka, države i državni (obavezni) penzijski fondovi su pred sve većim izazovima kako osigurati adekvatne penzije garantovane javnim penzijskim planovima. Budući da već neko vrijeme državni penzijski fondovi, i lokalno i globalno, ne uspijevaju adekvatno ispuniti svoje obaveze, odgovornost za određeni iznos prihoda u starosti pojedinci – zaposleni, preuzimaju na sebe.

Optimalno bi bilo da tri zaposlena izdržavaju jednog penzionera, ali u Republici Srpkoj taj odnos na kraju prošle godine iznosio je 1,15 radnika na jednog penzionera.

Penzioneri danas žive od nekoliko stotina maraka

Skorašnja istraživanja pripremljenosti radnika za penziju, koja već petu godinu zaredom sporvodi Aegon, rađena su na uzorku od 14.400 zaposlenih i 1.600 penzionera iz 15 zemalja širom svijeta, među kojima su SAD, Velika Britanija, Poljska, Španija, Indija, Japan i Kina. Ova istraživanja pokazuju da je finansijska spremnost za penziju širom svijeta veoma loša.

Prema kriterijumima OECD-a penzija treba da iznosi barem 70% iznosa plate. Prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi nešto više od 800 KM, dok je prosječna penzija nešto više od 350 KM, dakle prosjećna penzija u RS iznosi oko 44% prosječne plate. Da bi bio ispoštovan kriterijum OECD-a, prosjećna penzija bi trebalo da iznosi barem 560 KM.

Možemo li računati na državnu penziju?

Globalno posmatrano, penzioneri širom svijeta mogu očekivati da im državni fondovi isplaćuju penzije koje iznose oko 46% prosječne plate. U Republici Srpskoj, drugi izvori, izuzev primanja iz prvog stuba (Fonda PIO), su praktično još uvijek zanemarivi. Prosječan penzioner jednostavno nema dodatnih izvora kojima bi nadomjestio pad prihoda prilikom odlaska u penziju, a nerealno je očekivati da se i troškovi smanje u istom omjeru u kojem je prosječna penzija manja u odnosu na prosječnu platu.

Na državne fondove najviše se oslanjaju u Indiji, Australiji i Kanadi. Na našim prostorima, gdje još uvijek dominira post-socijalističko shvatanje, građani su stava da država treba da se pobrine za sve, iako su primanja iz državnih fondova, posebno kada je riječ o penzijama, veoma mala.

Drugi  najčešći izvor prihoda za penzije, prema istraživanju, su individualne štednje, dok su na trećem mjestu kolektivni penzijski planovi preko poslodavaca. U Indiji se npr. najviše oslanjaju na individualne, lične štednje, dok su prema kolektivnim penzijskim planovima preko poslodavaca najpovjerljiviji Holanđani.

Trenutno zaposleni ne razmišljaju o prihodima u starosti

Među ispitanicima koji su učestvovali u navedenom istraživanju, 33% njih se odlučilo za neki od redovnih oblika štednje za starost (bilo obavezno bilo dopunsko dobrovoljno), dok 6% njih ne štedi i nema ni ubuduće namjeru da štedi.

Od zaposlenih koji štede, 32% je počelo da štedi kada su došli u godine u kojima su počeli razmišljati o penziji. VIsokih 16% ispitanika je počelo štedjeti jer su zasnovali porodicu, što ih je ohrabrilo da počnu razmišljati o budućnosti, dok je 16% ispitanika počelo štedjeti jer su bili uključeni u kolektivne penzijske planove sa poreskim olakšicama.

Trećina ispitanika bi radije veće poreze umjesto nižih državnih penzija

S obzirom na sve veće poteškoće zemalja u obezbjeđivanju odgovarajućih penzija preko državnog penzionog sistema, te poteškoća u održavanju javnih finansija, od ispitanika se tražilo da se izjasne o tome koje bi korake njihove države trebale poduzeti kako bi osigurale odgovarajuće iznose državnih penzija u budućnosti. Gotovo trećina njih zagovarala je podizanje poreza u bućnosti, kako bi pokrila sve veće troškove starenja, umjesto smanjivanje iznosa državnih penzija.

Oko 15% ispitanika zagovara smanjenje iznosa penzija, ne želeći dizanje poreza, a 27% njih zastupa ideju o kombinovanju spomenuta dva koraka.

U stvarnosti, želje ispitanika i pojedinaca vjerovatno neće biti uslišene. Zbog sve većeg broja ljudi koji ulaze u penzionersko doba, te sve manjeg broja zaposlenih, države će morati posegnuti za smanjenjem penzija, te istovremeno i podići poreze.

Ipak, postoji i treća opcija. Opcija u kojoj svaki pojedinac preuzima odgovornost za svoje prihode u starosti, odnosno odlučuje se za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje. Postojeće poreske olakšice treba iskoristiti do maksimuma i možda u nekoj perspektivi i razmišljati o povećanju istih, kolektivno dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje treba uključiti u pregovore za kolektivni ugovor, a državne i privatne institucije trebaju jasno skrenuti pažnju na važnost štednje za penziju, te činjenicu da će se prihodi od obaveznog penzijskog osiguranja nastaviti smanjivati.


Prilika za praksu u Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu

Banja Luka, 14.11.2018

Evropski dobrovoljni penzijski fond, prvi fond ovakve vrste u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nudi mogućnost obavljanja jednomjesečne prakse u periodu januar i/ili februar mjesec.

 

Ukoliko smatrate da su konstantna edukacija u formalnom, neformalnom ali i praktičnom sektoru obrazovanja i rada, proaktivnost, lična odgovornost i samostalni pronalazak posla vaši poslovni ciljevi, onda je ovo prava prilika za Vas!

 

Iskustvo ćete sticati radeći u sve tri oblasti poslovanja Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda:

 

Marketing/prodaja:

-        aktivno traženje potencijalnih klijenata,

-        promocija finansijskih proizvoda i prodaja,

-        praćenje poslovanja komitenata,

-        posjećivanje i prezentacije potencijalnim komitentima, s ciljem sklapanja ugovora

-        predlaganje ugovora,

-        priprema dokumentacije neophodne za zaključenje ugovora,

-        preuzimanje i vođenje dokumentacije o zaključenim poslovima,

-        razvoj i uvođenje usluga,

-        oblikovanje posebnih politika i strategija,

-        proaktivno traženje i ponuda dobrovoljnog penzijskog fonda najzahtjevnijim pravnim licima,

-        promovisanje Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda,

-        istraživanje i analiza tržišta,

-        saradnja sa medijima,

-        održavanje sadržaja na internet sajtu EPF-a,

-        predlaganje promotivnih materijala.

 

Tržište kapitala:

-        uvid u način donošenja Investicione politike EPF-a,

-        način donošenja i realizacije invеsticiоnih оdluka,

-        upravljanje imovinom Fonda,

-        optimiziranje portfelja Fonda,

-        koordinisanje, nadzor i praćenje radnog procesa,

-        komunikacija sa berzom, bankama, kastodi bankama, berzanskim posrednicima i ostalim institucijama tržišta kapitala,

-        istraživanje i analiziranje tržišta za ulaganje sredstava Fonda,

-        izrada prijedloga za odlučivanje u vezi investiranja sredstava Fonda.

 

Računovodstvo i administracija

-        vođenje operativnih poslova Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom,

-        obavljanje administrativno-tehničkih i organizacionih poslova,

-        planiranje, organizovanje i prijem poslovnih posjeta,

-        vođenje zapisnika, izrada izvještaja, sastavljanje dopisa i kompletiranje dokumentacije,

-        koordinsanje sastanaka i organizovanje službenih putovanja,

-        realizovanje poslovnog protokola,

-        rаčunоvоdstvo Društvа i Fonda u sklаdu sа zаkоnskim i pоdzаkоnskim prоpisimа, rаčunоvоdstvеnim stаndаrdimа i intеrnim аktimа Društvа,

-        оbrаčun nеtо vriјеdnоst imоvinе Fоndа,

-        komunikacija sa kastodi bankom,

-        pripremanje izvještaja i analiza za različite korisnike i nivoe odlučivanja,

-        vođenje knjigovodstvenih evidencija,

-        pripremanje računovodstvenih i poreskih izvještaja, obračuna i drugih izvještaja,

-        praćenje, analiziranje i kontrolisanje računovodstvenih i poreskih izvještaja,

-        kontrola knjiženja poslovnih događaja.

 

 

Praksa, u trajanju od mjesec dana (sedmično maksimalno do 16h), će se obavljati u periodu januar i/ili februar u zavisnosti od ispitnih rokova i obaveza studenata. Praksa je volonterskog tipa, a studenti će potpisati Ugovor o obavljanju prakse. Nakon završene prakse Evropski dobrovoljni penzijski fond će pripremiti potvrdu o uspješno obavljenoj praksi. Poseban akcenat u radu tokom prakse biće stavljen na poslove koji su u domenu ličnih sklonosti, interesovanja i opredjeljenja budućih praktikanata.

 

Pridružite nam se!

 

Za prijavu pošaljite nam svoj CV na adresu gordana.drobnjak@epf.ba.

 

Više informacija o Evropskom dobrovoljnom fondu potražite na: http://epf.ba/o-nama


O osnivanju EPF-a pred eminentnim pravnicima

Banja Luka, 02.11.2018

Udruženje sudija Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem sudija/sudaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta organizovali su XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava u periodu od 23. - 26. oktobra 2018. godine. Predavači su bili eminentni pravnici, poznate sudije, profesori fakulteta i advokati iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona.

 

Zdravko Zečević i mr Srđan Raković su za sve prisutne održali prezentaciju "OSNIVANJE PRVOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI" te ovom prilikom najeminetnije stručnjake iz oblasti pravnih nauka upoznali sa temom osnivanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondom.


Odlaskom u penziju prihodi se smanjuju za trećinu

Banja Luka, 02.10.2018

U Sloveniji su upozorili na nedavnu analizu OECD-a, prema kojoj se ova zemlja po odnosu plata i penzija nalazi na dijelu liste zemalja sa najgorim prosjekom. Penzioneri sa prosječnim primanjima tokom radnog vijeka u prosjeku primaju penziju koja iznosi 79% plate, dok u Sloveniji taj procenat iznosi 59%.

 

Ova razlika nije rezultat manjih isplata iz javnog penzijskog fonda, jer i u zemljama poput Njemačke, Velike Britanije, Švajcarske i SAD-a, penzioneri imaju manji postotak od neto zarada nego što je to slučaj u Sloveniji. Veoma loš rang pojedinaca može se prvenstveno pripisati suštinski manjim sredstvima koje ti pojedinci primaju od dobrovoljnog dodatnog penzijskog osiguranja.

 

Stavovi o razlozima sporog razvoja trećeg penzijskog stuba u Sloveniji, ali i u drugim zemljama Balkana, su različiti. Uprkos uvriježenom mišljenju, nisu problem teška ekonomska situacija ili nedostatak zakonske regulative, nego prije svega odnos i stav radnika prema ovoj vrsti ušteda. Radnici još uvijek nisu spremni razmišljati o razlici u primanjima do koje dolazi odlaskom u penziju, a s druge strane nisu svjesni prednosti sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Zbog nedostatka interesa, čak i potencijalni obveznici uplata premije – poslodavci, ne odlučuju se za priključivanje sistemu dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

 

Ipak, postoji nekoliko mjera koje bi, po mišljenju stručnjaka iz Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, bile neophodne za poboljšanje odnosa između neto prihoda i neto penzija u korist visine penzija. Da bi se to postiglo, smatraju iz EPF-a, treba iskoristiti do maksimuma i možda u nekoj perspektivi i razmišljati o povećanju poreskih olakšica, kolektivno dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje treba uključiti u pregovore za kolektivni ugovor, a državne i privatne institucije trebaju jasno skrenuti pažnju na važnost štednje za penziju, te činjenicu da će se prihodi od obaveznog penzijskog osiguranja nastaviti smanjivati.

 

Kakve prihode osiguranici u Republici Srpskoj mogu očekivati od dobrovoljnog penzijskog osiguranja? Prema podacima Fonda PIO Republike Srpske, prosječna penzija u avgustu 2018. godine u Republici Srpskoj je iznosila 366,75 KM, dok je prosječan period korišćenja prava iz fonda PIO oko 17 godina. Ukoliko to primijenimo na uplate u dobrovoljni penzijski fond, ukoliko neko ko je sada star 35 godina do svog penzionisanja u 65 godini života uplaćuje iznos od 100 KM mjesečno, za koji važe poreske olakšice, može očekivati da u prosječnom periodu korišćenja penzije (17 godina) iz trećeg stuba prima oko 278 KM mjesečno ili preko 75% iznosa prosječne penzije iz prvog stuba.

 

Za nekoga ko tek počinje radni vijek i 40 godina uplaćuje 100KM mjesečno u dobrovoljni penzijski fond, prema informativnim izračunima, može očekivati da tokom 17 godina prima dodatnu penziju u iznosu od čak 441 KM, što je 120% prosječne penzije u Republici Srpskoj.

 

 

Preveo i prilagodio: Tomaž Završnik, direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda


Izgovori zbog kojih ne štedite za penziju (II dio)

Banja Luka, 04.09.2018

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se razmišljanje o penziji nalazi na dnu ljestvice prioriteta, bilo da je riječ o nama dobro poznatom pristupu „sutra ćemo“ ili „lako ćemo“ ili su ljudi jednostavno previše frustrirani pričom o visini trenutnih penzija.

Veoma je lako naći razloge zbog kojih ne štedite za svoju penziju. Pitanje je: Da li želite da budete u finansijskim problemima u trećem dobu, ili želite da se dostojanstveno penzionišete? Ukoliko vam druga opcija zvuči primamljivije, vrijeme je da prestanete da tražite izgovore i da pređete u akciju. Što prije to uradite, veće su šanse da imate pristojne prihode u starosti bez obira na to što do sada niste štedjeli.


Budući da su nama penzije izuzetno važne, donosimo najčešće izgovore koje ljudi imaju kako se ne bi bavili pitanjem svoje penzije, kao i odgovore na iste.

6. Ne želim da svoja sredstva “zarobim” do penzije – možda mi zatrebaju ranije.

Ovo je validan argument i uvijek je dobro da posjedujete određenu štednju koja vam može biti raspoloživa u kratkom roku u slučaju da se desi nešto što niste mogli predvidjeti. Dokle god imate određenu štednju sa strane, štednja za penziju je takođe dobra ideja, jer jedinstvene prednosti penzijske štednje čine i uplate poslodavca i poreske olakšice koje nisu dostupne za druge oblike štednje. U slučaju određenih zdravstvenih problema ili nesposobnosti za rad, sredstva sa penzijskog računa se takođe mogu povući ranije, i ona su u potpunosti nasljedna u periodu akumulacije i isplate.

7. Neću dugo ostati na istom radnom mjestu.

Ukoliko često mijenjate poslodavce možda će vam se činiti nepraktičnim ulaganje u više manjih penzijskih planova. Čak i ukoliko se kod poslodavca koji vam uplaćuje penzijske doprinose zadržite svega nekoliko mjeseci, možete koristiti uplate koje on čini u vaše ime, ali i poreske olakšice. Ukoliko promijenite poslodavca možete sami nastaviti sa uplatama ili novi poslodavac to može učiniti umjesto vas, a sva sredstva u Fondu će pripadati isključivo vama na jedinstvenom računu.

8. Ja sam samozaposlen/a.

Štednja za penziju je značajna i za ljude koji su samozaposleni. Iako u ovom slučaju ne koristite penzijske doprinose koje u vaše ime uplaćuje poslodavac, nema ograničenja da iskoristite poresku olakšicu za uplate do 100 KM mjesečno (1200 KM) godišnje.

9. Nekretnine će biti moja penzija.

Iako ulaganje u nekretnine može obezbijediti prihode u penziji, ovo ulaganje ima nekoliko negativniih strana. Na primjer, ulaganje u nekretnine može biti dosta nelikvidno (nemogućnost prodaje nekretnine po željenoj cijeni u kratkom roku) i u slučaju pada cijene nekretnine možete ostati bez dovoljno sredstava u penziji. S druge strane, penzijski fondovi su diverzifikovani – sredstva su uložena u više investicionih alternativa kako bi se upravljalo rizicima. Penzijska štednja povlači sa sobom poreske olakšice koje ni jedan drugi vid ulaganja nema, tako da bez obzra da li posjedujete dodatne nekretine kao izvor prihoda, i dalje je dobra ideja štedjeti u dobrovoljnim penzijskim fondovima.

10. Nisam još stigao da razmišljam o tome.

Da, svi mi imamo jako dug spisak obaveza koje moramo završiti, ali zar nije dobar osjećaj da neku od obaveza završite i precrtate sa spiska? Jednom kada započnete penzijsku štednju, to postaje rutina o kojoj više nemate potrebu da svakodnevno razmišljate. Ukoliko već niste počeli da štedite za penziju, razgovarajte sa vašim poslodavcem o formiranju penzijskog plana za zaposlene ili sami započnite štednju uz korištenje poreskih olakšica. Vaš budući ja će vam biti zahvalan na tome.

 

Izvor: https://www.pensionbee.com

Prevela i prilagodila: Gordana Drobnjak, Izvršni direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda


U RS dobrovoljno penzijsko osiguranje uplaćuje 20 firmi

Banja Luka, 29.08.2018

Direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Tomaž Završnik rekao je za CAPITAL da je proces pristupanja ili donošenja odluke o pristupanju do sada završilo više od 20 poslodavaca, među kojima su „Krajinapetrol“, Banjalučka berza, „Destilacija“ Teslić, „Triglav osiguranje“, „Autoputevi RS“, „Pošte Srpske“, „Boksit“ Milići, NLB banka i drugi.

Iako imaju mogućnost da samostalno uplaćuju novac u fond, Završnik kaže da velika većina ljudi, ipak, pristupa u fond preko poslodavca.

„Trenutno je oko 90 odsto članova učlanjeno preko poslodavaca, dok je oko 10 odsto članova pristupilo kao fizičko lice, samostalno, a poslodavac je samo obveznik uplate doprinosa. Sada već govorimo o prvih nekoliko hiljada članova Evropskog dobrovoljnog penzijkosg fonda“, kazao je on i dodao da su u toku intezivni pregovori sa više desetina poslodavaca.

Na pitanje kakav je interes preduzeća iz privatnog sektora za dobrovoljno penzijsko osiguranje, Završnik je rekao da su svakodnevno u kontaktu sa poslodavcima iz različitih privrednih djelatnosti te da velika većina poslodavaca pozitivno reaguje na mogućnost stimulisanja zaposlenih kroz penzijske planove.

„To se, prije svega, odnosi na one poslodavce kojima je bitno da zadrže kvalifikovanu radnu snagu, budući da smo svjedoci odliva radne snage i pomjeranja na tržištu rada u korist zaposlenih. Iako javna preduzeća po broju zaposlenih predstavljaju značajno tržište, dugoročno gledano očekujemo da većina članova fonda bude upravo iz privatnog sektora, iako su, nažalost, kod nas rijetki veliki sistemi sa nekoliko hiljada zaposlenih u privatnom sektoru“, rekao je on.

Ostatak teksta možete pročitati na - http://www.capital.ba/u-rs-dobrovoljno-penzijsko-osiguranje-uplacuje-20-firmi/


Izgovori zbog kojih ne štedite za penziju (I dio)

Banja Luka, 20.08.2018

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se razmišljanje o penziji nalazi na dnu ljestvice prioriteta, bilo da je riječ o nama dobro poznatom pristupu „sutra ćemo“ ili „lako ćemo“ ili su ljudi jednostavno previše frustrirani pričom o visini trenutnih penzija. Budući da su nama penzije izuzetno važne, donosimo najčešće izgovore koje ljudi pružaju kako se ne bi bavili pitanjem svoje penzije, ali i odgovore na iste.

1.       Želim da uživam danas. Sutra me može udariti autobus.

Ukoliko imate 30 godina, vaš očekivani životni vijek je oko 80 godina. Naravno, uvijek postoji šansa da se nešto loše može dogoditi prije nego što dostignete godine za penzionisanje, ali je najvjerovatnije da ćete bar nekoliko godina svog života provesti kao penzioner. Stanje obaveznog penzijskog osiguranja i penzija iz „državnog“ fonda je takvo da će se izdvajanja iz njega, u narednim decenijama, sve više smanjivati, te bi to trebalo biti dovoljno dobar razlog da imate privatnu štednju za penziju. Ukoliko se nešto loše zaista dogodi prije nego što dođete u godine za penzionisanje, novac ušteđen za penziju mogu koristiti vaši nasljednici.

2.       Premlad/a sam da bih razmišljao/la o penziji.

Jednom kada počnete da radite, nije prerano da razmišljate o penzionisanju. Što ranije počnete da štedite, bićete u prilici da do trenutka penzionisanja uštedite više novca. Tako dajete vašim sredstvima više vremena da rastu kapitalizacijom. Takođe, što ranije počnete štedjeti za penziju, možete sebi priuštiti i da se ranije penzionišete, tj. da ranije prestanete aktivno da radite, i prije odlaska u klasičnu penziju. Ukoliko počnete da štedite mladi, možete štedjeti manje sume, što će po vaš budžet biti manje bolno nego štednja većih iznosa u kasnijim godinama. Na primjer, ako počnete štedjeti 100 KM mjesečno sa 30 godina, do 65 godine možete očekivati da uštedite preko 70 000 KM, dok, ukoliko počnete štedjeti sa 45 godina, do 65 godine možete očekivati samo iznos nešto veći od 30 000 KM. Takođe, dugoročno gledano, za očekivati je i podizanje starosnih uslova za državnu penziju, budući da su državni penzijski fondovi, ne samo kod nas, već i u Evropi, pod značajnim demografskim pritiscima. Ljudi koji su danas u svojim dvadesetim ili tridesetim godinama sa velikom vjerovatnoćom moraju da računaju na upotrebu dodatnih izvora prihoda u toku penzije.

3.       Penzija je dosadna.

Jasno nam je: penzijska štednja ne zvuči pretjerano uzbudljivo i teško ju je staviti kao prioritet, posebno pored puno zanimljivijih stvari kojima se možemo posvetiti. Ipak, štednja za penziju je važna, i postaje „manje dosadna“ posebno u slučaju kada vaš poslodavac počne da razmatra uplatu dodatnih penzijskih doprinosa, te kada dobijete novac „na poklon“ koji možete uštedjeti za penziju. Ukoliko vaš poslodavac formira penzijski plan, ili ukoliko sami započnete penzijsku štednju, možete koristiti i poreske olakšice za uplate do 100 KM mjesečno.

4.       Nemam dovoljno novca da bih štedio.

Novca je često malo, i nije uvijek lako naći sredstva koja bi štedjeli. Mnogima može djelovati obeshrabrujuće da štede male iznose, posebno uz stav da mali iznos ne predstavlja značajnu razliku kada se penzionišu. Ono što je važno shvatiti jeste da i mala suma koju izdvojite danas, dugoročno znači mnogo, i da je iznos koji sami štedite značajno manji ukoliko se u obzir uzme penzijski doprinos koji vam daje poslodavac i poresku olakšicu koju dobijate od države.

5.       Dodatna penzijska štednja mi neće biti potrebna.

Veliki broj zaposlenih i dalje vjeruje da se mogu osloniti na penziju iz prvog stuba (tzv. “državnu” penziju) kako bi pokrili svoje troškove kada budu u penziji. Ovo je problematično razmišljanje iz nekoliko razloga. Prije svega, i po sadašnjim uslovima, penzija iz prvog stuba čini samo 40% primanja koje ste imali prije penzionisanja, pod uslovom da je riječ o punom radnom stažu i redovnoj uplati doprinosa. Ipak, za očekivati je da se rashodi neće svesti na 40% rashoda koje ste imali prije penzionisanja i da vam je potrebno bar 80% prihoda koje ste ostvarivali kao zaposleni kako bi održali kvalitet života kakav ste imali prije penzionisanja. Drugo, državni penzijski fondovi se suočavaju sa izazovima smanjenja radne snage i negativnih demografskim trendovima, te u dugom roku ne mogu isplaćivati ni sada postignuti nivo penzija.

Veoma je lako naći razloge zbog koji ne štedite za svoju penziju. Pitanje je: Da li želite da budete u finansijskim problemima u trećem dobu, ili želite da se dostojanstveno penzionišete? Ukoliko vam druga opcija zvuči primamljivije, vrijeme je da prestanete da tražite izgovore i da pređete u akciju. Što prije to uradite, veće su šanse da ćete imati pristojne prihode u starosti, bez obira na to što do sada niste štedjeli.

 

Izvor: https://www.pensionbee.com/

Prevela i prilagodila: Gordana Drobnjak, Izvršni direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda


Prezentacija dobrovoljnog penzijskog oisiguranja u okviru seminara Saveza računovođa Republike Srpske

Banja Luka, 11.07.2018

Savez računovođa i revizora Republike Srpske u periodu od 25. juna do 10. jula organizovao je seminar “Izrada polugodišnjeg finansijskog izvještaja za pravna lica u Republici Srpskoj iaktuelnosti vezane za izmjene u poreskim propisima Republike Srpske”. Isti seminar obuhvatioje temu izrade Polugodišnjeg finansijskog izvještaja korisnika budžeta u Republici Srpskoj, teprezentaciju dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj.

 

Prezentacija novog oblika penzijskog osiguranja ponudila je odgovore na pitanja vezana za pravne i računovodstvene aspekte dobrovoljnog penzijskog osiguranja, ali i korake i procedure koji trebaju biti ispunjeni tokom pristupanja Fondu.

 

Prezentaciju možete preuzeti sa linka: EPF_prezentacija


Penzijski planovi će zadržati kvalifikovanu radnu snagu u RS-u

Banja Luka, 28.06.2018

U Republici Srpskoj (RS) je oko petnaest malih i srednjih preduzeća, sa svojih nekoliko stotina članova, ušlo u sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja – potvrdila je izvršna direktorica Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda Gordana Drobnjak.

 

Uvjerava da će taj broj rasti u narednom periodu.

 

– Procedura priključivanja za velike pravne subjekte traje nešto duže, a budući da je riječ o preduzećima koja imaju i po nekoliko hiljada zaposlenih na cijeloj teritoriji RS, o konačnom broju prije kompletiranja procesa pristupanja ne možemo sa sigurnošću govoriti. Proces pristupanja obuhvata prezentovanje sistema dobrovoljnog dodatnog penzijskog osiguranja svim zaposlenima, kao i prikupljanje potrebne dokumentacije i saglasnosti, te konačno početak štednje – pojasnila je Drobnjak u razgovoru za Fenu.

 

Ostatak teksta možete pročitati na - https://www.fokus.ba/biznis/

 

Izvor: FENA


Radnici su motivisani da štede za dodatnu penziju ukoliko imaju podršku poslodavca

Banja Luka, 28.06.2018

Sa Gordanom Drobnjak razgovarali smo o zainteresovanosti građana i poslovne zajednice za Evropski dobrovoljni penzijski fond, razlici između standardnog i dobrovoljnog penzionog fonda i koliko je siguran novac koji se uplaćuje u dobrovoljni fond.

 

U RS pokrenut je dobrovoljni penzioni fond. Kako je došlo do njegovog pokretanja i recite nam nešto više o njemu i načinu kako on funkcioniše?

 

Duži period je postojala inicijativa i pregovori između Društva za upravljanje PREF-om, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Skupne Pokojninske družbe dd iz Ljubljane (Skupna dd) za zajedničko osnivanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom u Republici Srpskoj, budući da je zakon koji reguliše ovu oblast donet još 2009. godine.  U julu 2016. godine definisana je konačna lista uslova kojim su usaglašeni osnovni elementi ovog projekta. Između ostalog, definisano je da će iznos osnovnog kapitala iznositi 4.400.000 KM, usaglašena je struktura vlasništva prema kojoj će EBRD imati 33% udjela (16,5% EBRD i 16,5% ENEF - Fond za razvoj preduzeća kojim upravlja EBRD), Penzijski rezervni fond – PREF 33% udjela i Skupna dd 34%. Društvo je osnovano u junu 2017. godine  a krajem 2017. godine sa radom je i zvanično počeo i Evropski dobrovoljni penzijski fond. Misija Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda je da bude partner od povjerenja i pojedincima i poslodavcima, koji će na odgovoran način upravljati povjerenim sredstvima do trenutka isplate sačuvanog novca.

 

Koliko su građani i poslodavci zainteresovani za ovu vrstu penzionog fonda? Jeste li zadovoljni brojem korisnika do sada?

 

Svakodnevno smo u kontaktu sa poslodavcima iz različitih privrednih djelatnosti. Velika većina poslodavaca pozitivno reaguje na mogućnost stimulisanja zaposlenih kroz penzijske planove, posebno oni poslodavci kojima je bitno da zadrže kvalifikovanu radnu snagu. Kada, i sa kojim iznosima će pojedini poslodavci formirati penzijski plan zavisi prije svega od finansijske situacije i planova svake pojedinačne firme, budući da je riječ o dobrovoljnoj vrsti penzijskog osiguranja. Iskustvo do sada govori, što je u skladu i sa međunarodnom i regionalnom praksom, da je mnogo veće interesovanje za članstvo u Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu preko poslodavaca, tj. radnici su više motivisani da i sami počnu štedjeti za dodatnu penziju ukoliko je poslodavac spreman da za svoje radnike organizuje penzijski plan i uplati barem dio penzijskog doprinosa.

 

Više možete pročitati na linku - http://www.6yka.com/novost/

 

Izvor: BUKA magazin


Prezentacija o dobrovoljnom dodatnom penzijskom osiguranju pred članovima Privrednog savjeta opštine Prnjavor

Banja Luka, 30.04.2018

Predstavnici Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda pred Privrednim savjetom opštine Prnjavor održali su prezentaciju o trećem stubu penzijskog osiguranja, te o prvom dobrovoljnom penzijskom fondu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Cilj prezentacije bio je da se predstavnici lokalnih privrednih društava, kao i predstavnici opštine Prnjavor upoznaju sa novim oblikom penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

 

Privredni savjet opštine Prnjavor broji 19 članova, 8 predstavnika javnog sektora i 11 predstavnika privatnog sektora. Najveća preduzeća članovi Privrednog savjeta su: „LEBURIĆ – KOMERC“ d.o.o., „MOSER DIS“ d.o.o., „STANDARD“ a.d., „MLADEGS-PAK“, „KOMERC-MALI“ d.o.o. i dr. 

 

“Prezentacija za članove Privrednog savjeta je bila višestruko korisna. Vjerujem da će dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje da utiče pozitivno na sveukupni privredni ambijent – poslodavcima se nude određene poreske olakšice i povećava se njihova konkurentnost. S druge strane, ostvaruje se i veći uticaj na motivaciju za rad zaposlenih, kao i veća lojalnost prema subjektu sa kojim su u ugovornom radnom odnosu” izjavio je Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor i predsjednik Privrednog savjeta opštine Prnjavor.

 

Dobrovoljni penzijski fondovi posluju po principu kolektivnog investiranja i kapitalizacije sredstava (prikupljanje i investiranje penzijskih doprinosa radi očuvanja i uvećanja njihove vrijednosti) uplaćenih na individualne račune građana – članova fonda. Dobrovoljno penzijsko osiguranje u zemljama okruženja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Slovenija) funkcioniše u prosjeku već 15 godina, a prvi dobrovoljni penzijski fond u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini zvanično je počeo sa radom krajem novembra 2017. godine kada su potpisani prvi memorandumi o procesu pristupanja Fondu. Memorandum o procesu pristupanja, kojim su izrazili spremnost da svojim zaposlenima ponude mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda u starosti, na način da sufinansiraju dio premije, još tada su potpisali Autoputevi Republike Srpke, Banjalučka pivara, Elektroprivreda Republike Srpske, EuroExpress, HI „Destilacija“ Teslić, Peštan, Pošte Srpske, Lanaco, te Šume Republike Srpske. Od tada, osim javnih i privatnih, malih, srednjih i velikih preduzeća, Fondu pristupaju i organizacije i udruženja građana koja su organizovana po principu članstva.

 

Budući da je dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje novina, jedan od primarnih ciljeva Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda je edukacija poslodavaca, zaposlenih i pojedinaca o sistemu dobrovoljnog penzijskog osiguranja.


Povećan interes za dobrovoljno osiguranje

Banja Luka, 05.03.2018

Predstavnici Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda održali su prezentaciju o trećem stubu penzijskog osiguranja, te o prvom dobrovoljnom penzijskom fondu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini pred članovima Privrednog savjeta grada Bijeljina.

 

Cilj prezentacije bio je da se predstavnici lokalnih privrednih društava, kao i predstavnici Grada Bijeljina i drugih važnih institucija u Bijeljini, upoznaju sa novim oblikom penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

 

“Budući da je dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, odnosno treći stub penzijskog osguranja, novina u Republici Srpskoj, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, jedan od primarnih ciljeva Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda je edukacija poslodavaca, zaposlenih i pojedinaca o sistemu dobrovoljnog penzijskog osiguranja. Zaista nam je drago što su lokalni preduzetnici u Bijeljini, ali i predstavnici Grada Bijeljina, pokazali interesovanje za ovaj vid štednje za starost. Budući da interesovanje za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje svakodnevno raste kako kod privatnih kompanija i udruženja građana, tako i kod javnih preduzeća i institucija, mi imamo namjeru nastaviti sa ovakvim i sličnim prezentacijma širom Republike Srpske“, izjavio je Tomaž Završnik, direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

 

Više možete pročitati na linku - Prezentacija o dobrovoljnom dodatnom penzijskom osiguranju u Bijeljini


Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje prilika i za poslodavce i za zaposlene u Republici Srpskoj

Banja Luka, 24.01.2018

Iskustvo iz Slovenije, kredibilitet EBRD-a i podrška PREF-a garant su uspjeha sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja u Republici Srpskoj 

 

Gospodine Završnik, bili ste jedan od aktera u procesu osnivanja dobrovoljnog penzijskog osguranja u Sloveniji, još 2001. godine. Imajući u vidu iskustvo koje posjedujete, kakav je vaš pogled na prilike u Republici Srpskoj kada je u pitanju prvi doborovoljni penzijski fond? 

 

Situacija je slična kao što je bila u Sloveniji prije nekih 18 godina. U početku je bilo mnogo skeptika, mogu slobodno reći i nepovjerenja prema ovom načinu štednje. Ipak, ovaj način obezbjeđivanja sredstava za treće doba je u Zapadnoj Evropi, kao i u većini zemalja Jugoistočne Evrope, već dugi niz godina ustaljena praksa. Da bi sistem tekućeg finansiranja penzija, odnosno prvi stub penzijskog osiguranja, odnosno obavezno penzijsko osiguranje funkcionisalo, potrebno je da je da imamo najmanje tri radnika na jednog penzionera, odnosno da je taj odnos 3:1. Republika Srpska, prema podacima fonda PIO, 2017. godinu završila je sa odnosom 1,16 radnika naspram 1 penzionera (1,16:1). Postavlja se pitanje da li imamo dovoljno povjerenja u ovakav način finansiranja i isplate penzija, ili ćemo ipak stvar uzeti u svoje ruke i o dodatnim prihodima u starosti misliti i djelovati već danas. 

 

Na koji način funkcioniše dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje?

 

Svako punoljetno fizičko lice može postati član Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda i to na dva načina – preko poslodavca, ukoliko je lice zaposleno i individualno, bez obzira da li je lice zaposleno ili ne. Minimalni iznos uplate je 10 KM. Mi svakako ističemo prednosti članstva preko poslodavca - Zakonom o doprinosima Republike Srpske i Zakonom o porezu na dohodak Republike Srpske uplate do 100,00 KM mjesečno, odnosno do 1200 KM godišnje, oslobođene su doprinosa. To je osnov po kojem se ostvaruje poresko umanjenje. Na taj način poslodavac na najpovoljniji način ima priliku za dodatnu stimulaciju radnika. Zaposleni imaju mogućnost da sufinansiraju uplatu sa poslodavcem iz svoje bruto plate.

U slučaju individualnog članstva, zaposlena lica imaju mogućnost da od svoje bruto plate samostalno finansiraju premiju, odnosno iznos uplate, ali i da navedu poslodavca kao obveznika uplate, kako bi ostvarili pravo na poresko umanjenje. Nezaposlena lica takođe mogu pristupiti fondu, ona ostvaruju prinos Fonda, ali ne i poreske olakšice.

Svaki račun u fondu je individualni račun pojedinca, bez obzira na način na koji je lice pristupilo Fondu (preko poslodavca ili individualno), ali i bez obzira na promjenu radnog mjesta, odnosno poslodavca. Pojedinac sam odlučuje na koji način će biti izvršena isplata, da li u jednokratnom iznosu u specijalnim okolnostima i uslovima definisanim Ugovorom, ili u vidu programirane isplate u obliku doživotne penzijske rente. Isplate mogu početi sa navršenih 58 godina, ili sa napunjenih 53 godine života i najmanje 5 godina akumuliranja (uplata). Povlačenje novca mora da počne najkasnije sa napunjenih 70 godina života. 

 

Ključne razlike između proizvoda koje nudi EPF i drugi oblici štednje i osiguranja u Republici Srpskoj su poreske olakšice i dobrovoljni karakter. Šta to znači na praktičnom primjeru?

 

Na praktičnom primjeru to znači da ukoliko poslodavac i zaposleni odluče da podjednakim iznosom finansiraju uplatu i ukoliko je taj iznos npr. mjesečno ukupno 56 KM, poslodavac će uplaćivati 28 KM, zaposleni će ostvariti poresko umanjenje i terećenje njegove plate će iznositi 18,10 KM, a poresko umanjenje, koje takođe ide na račun zaposlenog, u ovom slučaju iznosi 9,90 KM. Prema procjenama, sa ovim iznosima i realnim minimalnim očekivanim godišnjim prinosima fonda, pojedinac bi na svom računu, nakon 30 godina štednje – mogao imati 31 792 KM. Kao što sam već spomenuo, pojedinac sam odlučuje na koji način će biti izvršena isplata. 

 

Kompletan intervju možete pročitati na portalu Capital.ba (http://www.capital.ba/dobrovoljno-penzijsko-osiguranje-prilika-za-direktore-i-radnike-u-rs/)


Evropski dobrovoljni penzijski fond zvanično počeo sa radom

Banja Luka, 01.12.2017

Evropski dobrovoljni penzijski fond zvanično je danas otvorio svoje prostorije, a svečanosti su prisustvovali predstavnici osnivača Fonda – Evropske banke za obnovu i razvoj, Skupne pokojninske družbe iz Ljubljane i Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, te poslodavci, predstavnici institucija Republike Srpske i mediji. Ovom prilikom potpisani su memorandumi o procesu pristupanja Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu, a među prvima koji će dodatno penzijsko osiguranje ponuditi svojim zaposlenima su Autoputevi Republike Srpke, Banjalučka pivara, Elektroprivreda Republike Srpske, EuroExpress, HI „Destilacija“ Teslić, Peštan, Pošte Srpske, Lanaco, te Šume Republike Srpske.

 

Osnivanjem Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda (EPF) građani u Republici Srpskoj će prvi put biti u prilici da uplate na lične račune kasnije koriste kao dodatnu penziju. Uplatu sredstava u penzijski fond mogu vršiti građani samostalno (neposredno) ili posredstvom svojih poslodavaca (učlanjenje putem penzijskog plana, koji uključuje poslodavca kao organizatora penzijskog plana i uplatioca doprinosa za svoje zaposlene). Na ovaj način, osim prvog stuba penzijskog osiguranja – obaveznog državnog penzijskog osiguranja, u Republici Srpskoj ispunjeni su uslovi za funkcionisanje i trećeg stuba – dobrovoljnog dopunskog penzijskog osiguranja, koji predstavlja integralni dio sveobuhvatne strategije reforme penzijskog sistema Republike Srpske. Na osnovu Zakona o doprinosima poslodavci su oslobođeni od plaćanja poreza i doprinosa za uplate na račun zaposlenih u dobrovoljni penzijski fond do iznosa od 1.200 KM godišnje (100 KM mjesečno).

 

“Dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje je u Zapadnoj Evropi, kao i u većini zemalja Jugoistočne Evrope već dugi niz godina ustaljena praksa, a od ove godine će priliku da budu članovi dobrovoljnog penzijskog fonda imati i građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Evropski dobrovoljni penzijski fond je nova mogućnost i prilika za sve poslodavce i pojedince u Republici Srpskoj, ne samo da obezbijede dodatni prihod u starosti, nego da postanu odgovorniji prema sebi, prema svojim najbližima, ali i prema društvu u kojem živimo. Mi smo danas potpisali memorandum sa preduzećima sa kojima smo u prethodnom periodu obavili razgovore i prezentovali mogućnost pristupanja EPF-u, a u narednom periodu planiramo razgovarati sa svim poslodavcima u Republici Srpskoj. Zaista mi je drago da su poslodavci koji su danas ovdje sa nama prepoznali važnost i prednosti dobrovoljnog penzijskog osiguranja i učinili prvi korak ka obezbjeđivanju dodatnih prihoda u starosti za njihove zaposlene”, izjavio je Tomaž Završnik, direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, koji je ovom prilikom pozvao sve poslodavce koji su zainteresovani

 

za dobrovoljno penzijsko osiguranje da se jave kako kako bi ih u što kraćem roku upoznali sa mogućnostima pristupanja Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu.

 

Svečanom otvorenju prostorija Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda i potpisivanju prvih memoranduma o procesu pristupanja Fondu prisustvovao je i minstar finansija Zoran Tegeltija, koji je ovom prilikom izjavio: “Evropski dobrovoljni penzijski fond je veoma važan za uspostavu finansijskog tržišta u Republici Srpskoj. Pravi efekti formiranja Fonda će se vidjeti tek za osam do deset godina. Iako je ovo u Republici Srpskoj prvi put da se formira jedan ovakav fond, uvjereni smo da će ovo biti uspješna priča jer imamo partnere koji imaju iskustvo iz drugih zemalja koji će to iskustvo prenijeti kod nas kako bi animirali ljude da štede i koriste benefite koje imaju na duži vremenski period.”

 

Ian Braun, šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini izrazio je posebnu zahvalnost Vladi Republike Srpske na njihovoj podršči u kreiranju zakonske regulative koja je omogućila uspostavljanje Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, naglasivši da bez njihove pomoći i podrške ne bi bili danas ovdje: “Evropska banka za obnovu i razvoj ponosni je partner ovog Fonda, jer nam je i cilj da započnemo uspostavljanje lokalnih tršišta kapitala u zemlji. Upravljanje privatnim penzijskim fondom je vrlo osjetljiva stvar kojoj je mora razborito pristupiti sa velikom pažnjom. Naša investicija u ovaj Fond pokazuje povjerenje koje osnivači Fonda uživaju kod EBRD-a.”

 

Dobrovoljni penzijski fondovi posluju na principu kolektivnog investiranja i kapitalizacije sredstava (prikupljanje i investiranje penzijskih doprinosa radi očuvanja i uvećanja njihove vrijednosti) uplaćenih na individualne račune građana – članova fonda. To su institucionalni investitori koji obezbjeđuju pojedincima sigurnost i stabilnost prihoda poslije okončanja radnog vijeka. Treći stub penzijskog osiguranja u zemljama okruženja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Slovenija) funkcioniše u prosjeku već 15 godina. Osnivači prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini su Skupna pokojninska družba iz Ljubljane, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Penzijski rezervni fond Republike Srpske (PREF).

 

  


EBRD i ENEF ulažu u prvi privatni penzioni fond u BiH

Banja Luka, 23.06.2017

EBRD je podržao razvoj upravljanja prvim privatnim penzionim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzionim fondom (EPF) zajedno s kompanijom Skupna pokojninska družba i Rezervnim penzionim fondom Republike Srpske (PREF). 


EBRD i Fond za razvoj preduzeća (ENEF) će zajednički uložiti 1.452.000 KM u kupovinu 33% dionica i glasačkih prava u dioničkom društvu. 

Ova investicija će omogućiti preduzeću za upravljanje fondom da postane prvi pružalac usluga upravljanja dobrovoljnim penzionim fondom u RS. 

- Naše ulaganje u preduzeće za upravljanje fondom pokazuje naše povjerenje da će ova kompanija postupati u korist svojih klijenata i tržišta - rekao je Holger Muent, regionalni direktor EBRD-a za zapadni Balkan. 

Tomaž Završnik, generalni direktor Evropskog penzionog fonda, istakao da je uspostavljanje sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja veoma značajno za jačanje i razvoj cjelokupnog finansijskog sistema u BiH.


EBRD ulaže u razvoj dobrovoljnog penzionog fonda u BiH

Banja Luka, 23.06.2017

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prva podržava razvoj upravljanja privatnim penzionim fondom u Bosni i Hercegovini kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzionim fondom (EPF) zajedno sa kompanijom Skupna pokojninska družba i Rezervnim penzionim fondom Republike Srpske.

EBRD i Fond za razvoj preduzeća (ENEF) će zajednički uložiti BAM 1,452,000 u kupovinu 33% dionica i glasačkih prava u dioniočkom društvu.
 
Ova investicija će omogućiti preduzeću za upravljanje fondom da postane prvi pružatelj usluga upravljanja dobrovoljnim penzionim fondom u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Time će se privatnim klijentima i investitorima pružiti veći izbor, što predstavlja prekretnicu u razvoju domaćeg tržišta kapitala.
 
Razvoj domaćeg tržišta kapitala je jedan od strateških prioriteta EBRD-a u skladu sa novim konceptom tranzicije. Prema ovom planu Banka ima za cilj da ojača šest svojstava tranzicije: otpornost, integraciju, inkluziju, zelena tranzicija, upravljanje i konkurentnost, što su ključni elementi uspješnih i održivih tržišnih ekonomija.
 
Holger Muent, regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan je rekao: “Reforma penzionog sistema i razvoj upravljanja privatnim penzionim fondovima su izazovni, ali ključni koraci u napredovanju zemalja u procesu ekonomske tranzicije. EBRD je ponosna što je uključena u ove napore jer nam je cilj da predvodimo razvoj domaćih tržišta kapitala. Upravljanje privatnim penzionim fondovima je veoma osjetljivo pitanje i treba mu pristupiti izuzetno pažljivo i promišljeno, a naše ulaganje u preduzeće za upravljanje fondom pokazuje naše povjerenje da će ova kompanija tako postupati u korist svojih klijenata i tržišta.”
 
Tomaž Završnik, generalni direktor Evropskog penzionog fonda je rekao: "Izuzetna je privilegija i odgovornost biti prva kompanija za upravljanje penzionim fondovima u BiH gdje EBRD ulaže u vlasnički kapital. Ovo pokazuje da je uspostavljanje sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja veoma značajno za jačanje i razvoj cjelokupnog finansijskog sistema u BiH, te se nadamo da će učešće EBRD-a kao međunarodne finansijske institucije, koja ima značaj i prepoznatljivost, dodatno doprinijeti tom procesu."
 
Od početka svog djelovanja u Bosni i Hercegovini, EBRD je uložila preko 2 milijarde evra u skoro 140 projekata u zemlji.
 
Fond za razvoj preduzeća (ENEF) je fond koji raspolaže sredstvima od 48,5 miliona evra za podršku postojećim malim i srednjim preduzećima (SME) koja imaju visok potencijal za razvoj na Zapadnom Balkanu. ENEF radi u saradnji sa EBRD-om na procjenjivanju i odobrenju projekata. EBRD je također jedan od ulagača u fond, zajedno sa Evropskim investicijskim fondom (EIF), Evropskom unijom (EU), Njemačkom razvojnom bankom (DEG), Razvojnom bankom Austrije (OeEB) i Vladom Italije.
 
ENEF je dio šire platforme za mala i srednja preduzeća pod nazivom Program razvoja i inovacija preduzeća za Zapadni Balkan (WB EDIF), koji su zajednički formirali EBRD, EU i Evropska investiciona banka (EIB), kako bi podržali razvoj i jačanje privatnog sektora na Zapadnom Balkanu.

EBRD ulaže u prvi dobrovoljni penzijski fond

Banja Luka, 23.06.2017

Banjaluka - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prva je podržala razvoj upravljanja privatnim penzijskim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzijskim fondom (EPF) zajedno sa kompanijom "Skupna pokojninska družba" i Rezervnim penzijskim fondom RS (PREF), saopštili su iz EBRD-a.

Dodali su da će zajedno sa Fondom za razvoj preduzeća (ENEF) uložiti 1,45 miliona KM u kupovinu 33 odsto akcija i glasačkih prava u akcionarskom društvu.

- Reforma penzijskog sistema i razvoj upravljanja privatnim penzijskim fondovima su ključni koraci u napredovanju zemalja u tranziciji. EBRD je ponosan što je uključen u ove napore, jer nam je cilj da predvodimo razvoj domaćih tržišta kapitala - rekao je regionalni direktor EBRD-a za zapadni Balkan Holger Muent.


POČETNA / FINANSIJE EBRD ulaže u prvi dobrovoljni penzijski fond

Banja Luka, 23.06.2017

BANJALUKA – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) prva je podržala razvoj upravljanja privatnim penzijskim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzijskim fondom (EPF) zajedno sa kompanijom “Skupna pokojninska družba” i Rezervnim penzijskim fondom RS (PREF), saopštili su iz EBRD-a.

Dodali su da će zajedno sa Fondom za razvoj preduzeća (ENEF) uložiti 1,45 miliona KM u kupovinu 33 odsto akcija i glasačkih prava u akcionarskom društvu.

– Reforma penzijskog sistema i razvoj upravljanja privatnim penzijskim fondovima su ključni koraci u napredovanju zemalja u tranziciji. EBRD je ponosan što je uključen u ove napore, jer nam je cilj da predvodimo razvoj domaćih tržišta kapitala – rekao je regionalni direktor EBRD-a za zapadni Balkan Holger Muent.


EBRD podržala razvoj upravljanja privatnim penzionim fondom

Banja Luka, 22.06.2017

SARAJEVO - EBRD podržala je razvoj upravljanja privatnim penzionim fondom u BiH kroz ulaganje u vlasnički kapital preduzeća za upravljanje Evropskim penzionim fondom (EPF) zajedno s kompanijom Skupna pokojninska družba i Rezervnim penzionim fondom Republike Srpske.

EBRD i Fond za razvoj preduzeća (ENEF) će zajednički uložiti 1.452.000 KM u kupovinu 33% dionica i glasačkih prava u dioničkom društvu.

Ova investicija će omogućiti preduzeću za upravljanje fondom da postane prvi pružalac usluga upravljanja dobrovoljnim penzionim fondom u RS.

"Naše ulaganje u preduzeće za upravljanje fondom pokazuje naše povjerenje da će ova kompanija postupati u korist svojih klijenata i tržišta", rekao je Holger Muent, regionalni direktor EBRDa za zapadni Balkan, dok je Tomaž Završnik, generalni direktor Evropskog penzionog fonda, istakao da je uspostavljanje sistema dobrovoljnog penzijskog osiguranja veoma značajno za jačanje i razvoj cjelokupnog finansijskog sistema u BiH. 

 

 

U RS počinje s radom dobrovoljni penzioni fond

Banja Luka, 18.05.2017

BANJALUKA – Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzionim fondom trebalo bi da počne sa radom u Republici Srpskoj narednih mjeseci, rečeno je danas tokom sastanka premijerke Željke Cvijanović sa predstavnicima ovog dobrovoljnog penzionog fonda. Predstavnici Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzionim fondom u RS, prvim takve vrste u BiH, čiji su osnivači Penzioni rezervni fond Republike Srpske (PREF), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Skupna pokojninska družba iz Slovenije, informisali su Cvijanović da je nedavno u Banjaluci održana osnivačka skupština Društva, izrazivši uvjerenje da će poslodavci u RS prepoznati značaj dobrovoljnog penzionog osiguranja, jer je riječ o dugoročnom projetku usmjerenom ka unapređenju penzionog sistema. Na sastanku u Banjaluci, kojem su prisustvovali i ministar finansija Zoran Tegeltija i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, ocijenjeno je da u RS postoji adekvatan zakonski okvir kojim se uređuje organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, saopšteno je iz Vlade RS. Iz Vlade su izrazili spremnost da pruže institucionalnu podršku radu dobrovoljnog penzionog fonda imajući u vidu značaj njegovog osnivanja i reference institucija koje su njegovi suosnivači. Naglašeno je i da osnivanje dobrovoljnog penzionog fonda generiše niz pozitivnih efekata, među kojima je i pružanje mogućnosti građanima u RS da dodatno štede, kako bi pored redovne penzije primali i penziju iz dobrovoljnog penzionog fonda, dok će benefite od dobrovoljnog  osiguranja imati i poslodavci kroz različite vidove olakšica.


Štednja za stare dane

Banja Luka, 27.04.2017

U RS do kraja godine počinje da radi dobrovoljni penzioni fond

LjUBLjANA - Republika Srpska će uskoro, po uzoru na slovenački, formirati dobrovoljni penzioni fond, a reporteri “Novosti” na licu mesta, u Ljubljani, istraživali su njegove pogodnosti i funkcionisanje.

“Skupna pokojninska družba” iz Ljubljane, zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske (PREF), osnivač je prvog Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Tokom prezentacije, kojoj su prisustvovale i “Novosti” a u organizaciji Agencije Prime Communications predstavljen je sistem i plan rada prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj - Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda (EPF).

- Drago nam je što smo, zajedno sa EBRD i PREF, deo ovog projekta koji ima veliku važnost za sve zaposlene i poslodavce, koji će imati mogućnost da uplaćuju doprinose u dobrovoljni penzijski fond - izjavio je Tomaž Završnik, koji će biti direktor novoosnovanog Društva nakon dobijanja saglasnosti od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Već je održana osnivačka skupština društva, a jedan od tri vlasnika sa jednakim udelom biće i Republika Srpska, preko Penzijskog rezervnog fonda, podsetila je izvršni direktor novoosnovanog Društva Gordana Drobnjak.

- Zajedno sa slovenačkom “Skupnom” i EBRD, oni ulažu početni kapital. Osnivanje je odlagano, jer se čekalo da država izmeni zakone i da poreske olakšice. Očekujemo da ćemo početkom druge polovine 2017. godine završiti sve neophodne procedure i započeti sa radom - izjavila je Drobnjakova.

UPLATE DO 100 KM BEZ POREZA

CILj poreskih olakšica, koje je Vlada RS dala izmenama seta reformskih zakona, jeste privući što veći broj poslodavaca. Sve uplate do 100 KM nisu oporezovane, pa oni koji žele da radnike nagrade povećanjem bruto plate od sada će moći da to urade jeftinije.

 


Dodatna penzija za sigurniju starost

Banja Luka, 25.04.2017

Banjaluka - Prvi dobrovoljni penzijski fond u RS donijeće niz pozitivnih efekata, jer će zaposlenima omogućiti dodatne prihode za sigurniju starost, preduzećima jeftin sistem stimulacije radne snage, a državi smanjenje pritiska na budžet za isplatu penzija i kapital za ulaganje.

Evropski dobrovoljni penzijski fond (EPF), prvi dobrovoljni penzijski fond u BiH, trebalo bi da počne sa radom i prijemom prvih uplata doprinosa u avgustu ili septembru. Njegovi osnivači Skupna pokojninska družba iz Ljubljane, Evropska banka za obnovu i razvoj i Penzijski rezervni fond RS istakli su na prezentaciji planova rada održanoj u slovenačkoj prestonici da imaju velika očekivanja na tržištu Srpske.

Tomaž Završnik iz Skupne pokojninske družbe, koji će biti direktor novoosnovanog Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, rekao je da je ovo veoma važan korak u reformi penzijskog sistema u RS.

- Osnivači fonda su respektabilne finansijske institucije i radi se o dugoročnom projektu dobrovoljne štednje za starost. Dobrovoljno penzijsko osiguranje je drugačije od ostalih vidova osiguranja i glavna karakteristika su mu poreske olakšice koje mu daju veliku prednost. Nadam se da će svi društveno odgovorni poslodavci prepoznati olakšice i ponašati se društveno odgovorno prema svojim radnicima i zajedno sa nama im obezbijediti sigurniju budućnost kroz uplaćivanje dijela premije oslobođenog od plaćanja poreza i doprinosa. Ciljna grupa su poslodavci, a na nama je da uvjerimo i radnike da dio uplaćuju sami i do maksimuma iskoriste poreske olakšice ako ih već nije iskoristio poslodavac - rekao je Završnik.

Zakonom je predviđeno da poslodavci budu oslobođeni nameta na uplate u dobrovoljni penzijski fond u iznosu do 100 KM mjesečno. Zahvaljujući tome poslodavac u dogovoru sa radnikom može da mu umanji platu za iznos koji uplaćuje u dobrovoljni penzijski fond. Na računu radnika, osim uplaćenog iznosa, završavaju i pripadajući doprinosi, koje bi poslodavac svakako morao da uplati prilikom isplate plate, čime ga značajno stimuliše bez dodatnih troškova.

Članica uprave PREF-a i budući izvršni direktor u Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu Gordana Drobnjak kaže da novac koji se uplaćuje za dobrovoljno penzijsko osiguranje pripada pojedincu i akumulira se u fondu, što je velika prednost u odnosu na klasični državni penzioni fond u koji se uplaćuju svi doprinosi i odmah isplaćuju za penzije.

- Zato je ovo odličan vid štednje za starost. Ukoliko su doprinosi uplaćivani kontinuirano pet godina, moguće je već sa 53 godine početi povlačiti ta sredstva, a to se mora učiniti nakon 70. godine - rekla je Drobnjakova.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić kaže da je ideja dobra.

- Dobrovoljni penzijski fond doprinijeće sigurnijoj budućnosti jer je Fond PIO neodrživ. Ako želimo sigurnu penziju i starost, moramo razmišljati na drugi način. Nema više generacijske solidarnosti i svako mora sebi zaraditi novac za stare dane - kazao je Škrebić.

S njim je saglasna i stručna saradnica za ekonomska pitanja u Savezu sindikata RS Božana Radošević, ističući da dobrovoljni penzijski fond omogućava sigurnije penzionerske dane.

- Poreske olakšice poslodavcima treba da budu motiv da nagrade zaposlene. Jedino pitanje je koliko će radnici biti u mogućnosti da izdvajaju novac, s obzirom na to da veliki broj njih ima niske plate - kazala je Radoševićeva.

Radnici koji se odluče za uplate doprinosa uz redovnu penziju će imati i dodatne prihode iz dobrovoljnog penzijskog fonda.

Kalkulacija

100 KM - mjesečna uplata

20 godina - period uplate

4% - projektovani prinos fonda

37.000 KM - akumulirani iznos u fondu

215 KM - dodatni iznos na penziju


Uskoro sa radom kreće prvi dobrovoljni penzioni fond u RS

Banja Luka, 23.04.2017

Sve manje radnika, a sve više penzionera, uz hroničan manjak para u budžetu, doveli su do ozbiljnih problema u isplatama penzija. Zato bi u Srpskoj uskoro trebalo da zaživi i dobrovoljni penzioni fond, po uzoru na zemlje u okruženju.

Nosiće naziv Evropski dobrovoljni penzijski fond, a do kraja avgusta kreće sa radom. Već je održana osnivačka skupština društva, a jedan od tri vlasnika sa jednakim udelom biće i Republika Srpska, preko Penzijskog rezervnog fonda. Zajedno sa Slovenačkom Skupnom i EBRD, oni ulažu početni kapital. Osnivanje je odlagano jer se čekalo da država izmeni zakone i da poreske olakšice, prenosi ATV.

 

- Mi očekujemo da ćemo obaviti sve neophodne procedure u naredna dva-tri mjeseca, tako da sa uplatama i radom treba da počnemo negde u avgustu ili septembru. Članovi mogu biti sva punoletna lica. Naš fokus je na poslodavcima. Zbog poreskih olakšica, najčešće se poslodavci odlučuju da osiguraju svoje radnike, ali to mogu biti i pojedinci - kaže Gordana Drobnjak, izvršni direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda.

Cilj poreskih olakšica, koje je Vlada RS dala izmenama seta reformskih zakona, jeste privući što veći broj poslodavaca. Sve uplate do 100 maraka nisu oporezovane, pa oni koji žele da radnike nagrade povećanjem bruto plate od sada će moći da to urade jeftinije.

- Stimulans od 1.200 maraka na godišnjem nivou, na koji se ne plaćaju doprinosi, svakako je dobar način da se, na kraju krajeva, i vrednuje rad - rekao je Saša Aćić, sekretar Unije udruženja poslodavaca RS.

Osim poslodavaca koji su oslobođeni poreza, zakon podstiče i radnike da misle na penziju. Svaka marka koju sami sebi uplate na računu će im biti uvećana za iznos poreza i doprinosa. Tako, na primer, za 10 godina uplaćivanja po 75 maraka mogu doći do dodatne penzije od oko 110 maraka.

Poslodavci kažu da je osnivanje fonda pozitivno i za razvoj domaćeg tržišta kapitala, a uspeh cele priče ipak zavisi od broja uplatilaca doprinosa, dodaje predsednik Udruženja penzionera RS.

Rade Rakulj bio je deo radne grupe koja je radila na izmenama zakona i kaže da je to jedino rešenje koje su mogli da prepišu sa Zapada, u pokušaju da reformišu naš penzioni sistem.

- Uspeh tog rezervnog fonda zavisiće od masovnosti ulaska u taj fond. Koliko znam, na ovom dohotku, na ovim radničkim platama, ne smem reći koliko je to sad ispravno, možda je prerano ići s tim, ali mora se ići - kaže Rade Rakulj, predsednik Udruženja penzionera.

Osnivači kažu da od broja članova zaivisi samo njihova zarada, dok visinu ugovorenih isplata garantuje država. Sve će nadzirati državna Agencija za osiguranje.


Dobrovoljni penzijski fond u RS od avgusta

Banja Luka, 21.04.2017

LJUBLJANA, Prvi dobrovoljni penzijski fond u RS trebalo bi da počne sa radom krajem avgusta ili početkom septembra, rečeno je danas na prezentaciji o procesu reforme penzijskog sistema u Sloveniji i planu rada prvog dobrovoljnog fonda u RS.

Prezentacija je održana u sjedištu Skupne pokojninske družbe iz Ljubljane koja je zajedno sa Evropskon bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Penzijskim rezervnim fondom RS osnivač prvog Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u RS.

Prvi dobrovolji fond u RS nosiće naziv Evropski dobrovoljni penzijski fond, a početkom aprila održana je i osnivačka skupština Društva koje će upravljati ovim Fondom.

“Očekujemo da ćemo početkom druge polovine 2017. godine završiti sve neophodne procedure i započeti sa radom”, izjavila je danas u Ljubljani Gordana Drobnjak, koja će biti izvršni direktor novoosnovanog Društva.

Predstavnik Skupne pokojninske družbe i budući direktor Društva u RS Tomaž Završnik rekao je danas da je ovo veoma važan korak u procesu reforme penziskog sistema u RS.

“Osnivači dobrovoljnog penzijskog fonda su veoma respektabilne institucije i radi se o dugoročnom projektu, koji podrazumijeva dobrovoljnu dugoročnu štednju za starost. Drago nam je što smo, zajedno sa EBRD-om i PREF-om, dio ovog projekta koji ima veliku važnost za sve zaposlene i poslodavce koji će imati mogućnost da uplaćuju doprinose u dobrovoljni penzijski fond”, rekao je Završnik.


Uskoro prvi dobrovoljni penzioni fond u BiH

Banja Luka, 21.04.2017

U narednih nekoliko mjeseci nadležni organi Republike Srpske izdat će sve neophodne dozvole za rad Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom i Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda.

Početkom aprila u Banjoj Luci održana je osnivačka skupština Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, nakon čega je sredinom aprila Agenciji za osiguranje Republike Srpske podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za rad.

Skupna pokojninska družba iz Ljubljane, zajedno s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske (PREF), osnivač je prvog Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima u
u Bosni i Hercegovini.

Prezentacija o procesu reforme penzijskog sistema u Sloveniji, trećem stubu penzijskog sistema – dobrovoljnim penzijskim fondovima i Skupnoj pokojninskoj družbi, najvećem Društvu za upravljanje penzijskim fondovima u Sloveniji, održana je danas u Ljubljani za predstavnike medijskih kuća iz Republike Srpske.

Tokom prezentacije predstavljen je sistem i plan rada prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj – Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda (EPF).

-Ugostili smo predstavnike medija iz Republike Srpske, s ciljem da ih upoznamo o našem poslovanju u Sloveniji u prethodnih 15 godina, ali i o planovima u Republici Srpskoj. Drago nam je što smo, zajedno s EBRD-om i PREF-om, dio ovog projekta koji ima veliku važnost za sve zaposlene i poslodavce koji će imati mogućnost da uplaćuju doprinose u dobrovoljni penzijski fond. Ovo je veoma važan korak u procesu reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj. Osnivači dobrovoljnog penzijskog fonda su veoma respektabilne finansijske institucije i radi se o dugoročnom projektu, koji podrazumijeva dobrovoljnu dugoročnu štednju za starost – izjavio je Tomaž Završnik, koji će biti direktor novoosnovanog Društva nakon dobijanja saglasnosti od Agencije za osiguranje Republike Srpske.

-Jedna od naših primarnih aktivnosti jeste edukcija, prije svega poslodavaca i zaposlenih a prvi korak je svakako da se mediji upoznaju o načinu funkcionisanja dobrovoljnih penzijskih fondova. Očekujemo da ćemo početkom druge polovine 2017. godine završiti sve neophodne procedure i započeti s radom- izjavila je Gordana Drobnjak, koja će obavljati dužnost izvršne direktorice novoosnovanog Društva nakon dobijanja saglasnosti od Agencije za osiguranje Republike Srpske. (Fena)


Štednja jača penzije

Banja Luka, 07.04.2017

Banjaluka - Stanovnicima Republike Srpske uskoro će prvi put biti omogućeno da putem uplata u dobrovoljni penzijski fond dodatno štede za starost.

Veliki korak u tom pravcu napravljen je juče u Banjaluci gdje je održana osnivačka skupština akcionara Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, što je označilo početak osnivanja prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u RS i BiH, predviđenog i reformskom agendom.

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS (PREF) i Skupna pokojninska družba Ljubljana, kao najveće društvo za upravljanje penzijskim fondovima u Sloveniji, usaglasili su prethodnih mjeseci sve detalje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u vezi sa upravljanjem i poslovanjem Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

Na jučerašnjoj osnivačkoj sjednici usvojena su interna akta i odluke koje su neophodne kako bi Agenciji za osiguranje RS bio podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za rad dobrovoljnog penzijskog fonda.

- Ukupan osnivački kapital će iznositi 4,4 miliona KM, dok je zakonski minimum za osnivanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom dva miliona maraka - saopštio je PREF.

Prvobitni osnivački ulog su uplatili PREF i slovenačko društvo, dok u skladu sa procedurama EBRD-a, nakon dobijanja saglasnosti od strane Agencije za osiguranje RS, EBRD namjerava da izvrši dokapitalizaciju Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

- Očekuje se da će u narednih nekoliko mjeseci nadležni organi izdati sve neophodne dozvole za rad Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom i Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda. Nakon procesa osnivanja prvi put će kod nas biti omogućena štednja kroz dobrovoljne penzijske fondove - istakli su u PREF-u.

Nadležni očekuju da će, kao i u državama sa dugogodišnjim iskustvom poslovanja penzijskih fondova, poslodavci i radnici prepoznati interes da uplaćuju doprinose u dobrovoljni penzijski fond kako bi se, pored penzije iz državnog Fonda PIO, ostvarila dodatna penzija po osnovu štednje u dobrovoljnom penzijskom fondu.

Štednja za penziju kroz fondove ima višedecenijsku tradiciju u najrazvijenijim državama svijeta, te više od 15 godina u državama u okruženju.

Rukovodstvo

Direktor novoosnovanog Društva će, kako je saopšteno, nakon dobijanja saglasnosti od strane Agencije za osiguranje biti Tomaž Završnik iz Skupne pokojninske družbe. Na mjesto izvršnog direktora fonda će doći Gordana Drobnjak koja sada obavlja poslove izvršnog direktora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS.


Započeo proces osnivanja prvog dobrovoljnog penzijskog fonda

Banja Luka, 06.04.2017

U Banjaluci je danas održana Osnivačka skupština akcionara Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom, čime je formalno započeo proces osnivanja prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj i BiH.

Ukupan osnivački kapital iznosiće 4,4 miliona KM, dok je zakonski minimum za osnivanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom dva miliona KM, saopšteno je iz Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske.

Prvobitni osnivački ulog uplatili su Penzijski rezervni fond Republike Srpske i Skupna pokojninska družba iz Ljubljane, dok, u skladu sa procedurama Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/ i nakon dobijanja saglasnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske, EBRD namjerava da izvrši dokapitalizaciju Društva za upravljanje.

Nakon dobijanja saglasnosti Agencije za osiguranje, direktor novoosnovanog društva biće Tomaž Završnik iz Skupne pokojninske družbe u Ljubljani, a izvršni direktor Gordana Drobnjak, sadašnji izvršni direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.

Prethodnih mjeseci, Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske i Skupna pokojninska družba Ljubljana, najveće društvo za upravljanje penzijskim fondovima u Sloveniji, usaglasili su sve detalje sa EBRD-om u vezi sa upravljanjem i poslovanjem Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

Na današnjoj osnivačkoj sjednici skupštine akcionara Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom usvojeni su interni akti i odluke koje su neophodne da bi se Agenciji za osiguranje Republike Srpske podnio zahtjev za izdavanje dozvole za rad.

Očekuje se da će u narednih nekoliko mjeseci nadležni organi izdati sve neophodne dozvole za rad Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom i Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda.

Nakon procesa osnivanja, prvi put će u Srpskoj biti omogućena štednja kroz dobrovoljne penzijske fondove.

Očekuje se da će kao i u državama sa dugogodišnjim iskustvom poslovanja penzijskih fondova, odgovorni poslodavci i radnici prepoznati interes da uplaćuju doprinose u dobrovoljni penzijski fond, da bi se pored penzije iz Fonda PIO, ostvarila dodatna penzija po osnovu štednje u dobrovoljnom penzijskom fondu.

Štednja za penziju kroz penzijske fondove ima višedecenijsku tradiciju u najrazvijenijim državama svijeta, te više od 15 godina u državama u okruženju.

Osnivanja prvog dobrovoljnog penzijskog fonda u Republici Srpskoj i BiH predviđeno je i Reformskom agendom BiH.

Izvor: SRNA