Informacije o iznosu svih naknada koje plaćaju članovi EPF-a

 

Visinu naknada i troškova člana Fonda, Društvo obračunava i naplaćuje prema sledećim tarifnim stavovima:

Tarifni stav

Opis

Visina tarifnog stava

1.

Naknada prilikom uplate penzijskog doprinosa (ulazna naknada)

najviše do 1,9% od vrijednosti izvršene uplate

2.

Naknada za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom koja pripada Društvu

najviše do 2% godišnje od neto vrijednosti imovine Fonda

3.

Naknada za prenos računa člana Fonda na dobrovoljni penzijski fond koji organizuje i kojim upravlja drugo društvo za upravljanje

prema stvarnim troškovima prenosa, ali ne više od iznosa koji propiše Agencija za osiguranje Republike Srpske

4.

Prenos računa člana Fonda u drugi fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje

bez naknade

5.

Naknada za izlazak iz Fonda (u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje prava na raspolaganje i povlačenje akumulisanih sredstava u slučaju vanrednih troškova liječenja ili trajne nesposobnosti za rad, "Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 66/17)

bez naknade

6.

Naknada troškova u vezi sa kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti i kastodi usluga

prema stvarnim troškovima

7.

Naknada troškova po zahtjevu člana Fonda u vezi dostavljanja obavještenja predviđenih Zakonom

prema stvarnim troškovima

Prilikom isplate akumulirane sume, poslovna/kastodi banka naplaćuje svoje troškove prema važećem tarifniku banke za platni promet.

Načini obračuna su bliže određeni Pravilnikom o naknadama koji se nalazi OVDJE.